Thị trường

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 26/7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Nông sản Mỹ giá rẻ ồ ạt về Việt Nam / Những rủi ro tiềm ẩn tại thị trường bất động sản các tỉnh

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo của lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết công tác năm đạt được những kết quả tích cực.

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong doanh nghiệp được nâng cao, các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đúng quy định.

Có 30/31 đơn vị trong Khối đã thực hiện, hoàn thành việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Việc rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt tại các đảng ủy trực thuộc được triển khai đồng bộ, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên đúng quy trình, quy định, góp phần tăng cường và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn đảng bộ.

 

Các chỉ tiêu kinh doanh toàn Khối so với cùng kỳ năm 2018 đều có sự tăng trưởng, tổng doanh thu tăng 6,1%, tổng lợi nhuận trước thuế tăng 0,4% và nộp ngân sách tăng 1,62% so với cùng kỳ năm 2018.

Công tác sắp xếp, thoái vốn, cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp được đẩy mạnh, theo sát tiến độ được phê duyệt; thực hiện kịp thời việc kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và các quy chế quản trị nội bộ sau khi sắp xếp lại doanh nghiệp.

Tình hình việc làm và thu nhập của người lao động được duy trì ổn định. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ với tổng kinh phí ước thực hiện trên 1.000 tỷ đồng.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và các đơn vị; đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, khái quát một số kết quả qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 12, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Đẩy mạnh tuyên truyền về doanh nghiệp nhà nước và hoạt động của doanh nghiệp trong Khối. Biểu dương nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo kế hoạch.

 

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp triển khai thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khoá XII và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối. Ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Khối tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy đại hội đảng bộ trực thuộc. Triển khai công tác chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho rằng, trong nửa đầu năm 2019 vừa qua, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng nhìn chung Đảng ủy Khối cũng như các Doanh nghiệp trong Khối đã cố gắng khắc phục các khó khăn và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; đồng thời nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 5 đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” là rất đúng và trúng, cần phải tổ chức triển khai rất quyết liệt Nghị quyết này để lấy lại hình ảnh của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trong đó, nghị quyết nói rất rõ là DNNN tập trung vào các lĩnh thực cốt yếu, lĩnh vực tư nhân không làm được.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phân tích, Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại DNNN, nhưng cần nhìn nhận đúng vai trò của DNNN. Cụ thể, trong lĩnh vực tiền tệ, các ngân hàng thương mại nhà nước đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Còn trong lĩnh vực năng lượng, một điểm sáng trong 30 năm đổi mới của đất nước, chính là năng lượng điện, điều này đóng vai trò quan trọng trong sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài. Ở lĩnh vực hàng không, thời gian vừa rồi mở ra rất nhiều hãng hàng không, nhưng không có đóng góp của Vietnam Airlines thì không có ngày hôm nay. Qua đây có thể khẳng định DNNN tập trung vào những ngành chủ chốt mang tính chất dẫn dắt nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế khác phát triển.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cũng nhấn mạnh quan điểm, lĩnh vực nào tư nhân làm được thì cho tư nhân làm, hoặc cổ phần hóa, thoái vốn.

Nghị quyết 12 có nêu theo định hướng đến năm 2030 kinh tế nhà nước chỉ chiếm khoảng 10-15% tổng GDP, còn lại là các thành phần kinh tế khác đặc biệt là kinh tế tư nhân.

 

Giảm tỷ trọng DNNN nhưng không có nghĩa là phải làm cho doanh nghiệp nhà nước yếu đi. Những nội dung cơ bản của Nghị quyết tập trung vào quản trị của DNNN.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cũng thẳng thắn cho rằng, qua theo dõi thì trong 3 năm qua quản trị của DNNN chưa có gì thay đổi về cơ bản. Vấn đề cần cốt lõi hiện nay cần tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, mọi thành phần kinh tế phải hoạt động theo luật, không để tình trạng như báo chí đã nêu “phỏng vấn doanh nghiệp tư nhân thì mơ ước được có cơ chế như DNNN, còn phỏng vấn DNNN thì lại mơ ước được cơ chế như doanh nghiệp tư nhân”.

Qua thực tế như vậy, cơ quan quản lý cần phải tìm ra điểm chung, tạo ra bình đẳng đồng thời phát huy lợi thế của từng loại hình doanh nghiệp.

Theo Huy Thắng/baochinhphu.vn
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm