Tìm kiếm: Liên-minh-Châu-Âu

DNVN - Ngày 14q/2/2020, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân tối cao, UNDP và Liên minh Châu Âu (EU) phối hợp tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo đánh giá 05 năm thi hành Luật tổ chức tòa án nhân dân”, nhằm thảo luận nội dung dự thảo Báo cáo đánh giá 05 năm, đặc biệt là các vấn đề vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Luật.

End of content

Không có tin nào tiếp theo