Tìm kiếm: Trái-phép

Giống như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Tây Ninh cũng có mùa nước nổi hằng năm, không chỉ mang lại phù sa cho đồng ruộng, mà mỗi khi con nước từ thượng nguồn đổ về còn mang theo nguồn lợi thủy sản phong phú. Tuy nhiên, những năm gần đây, nguồn lợi này ngày càng cạn dần do các hoạt động đánh bắt mang tính 'tận diệt'.

End of content

Không có tin nào tiếp theo