Tìm kiếm: công-an-Hội-An

Việt Nam đã vươn lên thoát nghèo và ngày càng có vị thế cao trên trường quốc tế, có được điều đó là nhờ sự đóng góp rất lớn của thanh niên. Riêng TP.HCM có gần 3 triệu thanh niên, đây là lực lượng có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của TP nói chung và đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế.

End of content

Không có tin nào tiếp theo