Tìm kiếm: dau

DNVN - Quý I/2022, Đà Nẵng chỉ có 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đăng ký 5,04 triệu USD. Thêm 1,2 triệu USD vốn đầu tư tại các dự án FDI trong các KCN. Tuy nhiên lại có 1 dự án FDI trong KCN với vốn đầu tư 8,5 triệu USD chấm dứt hoạt động.

End of content

Không có tin nào tiếp theo