Tìm kiếm: gia-tộc-giàu-có

"Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời" - câu thành ngữ thể hiện quy luật biến chuyển của cuộc sống, không có gì trên đời là vĩnh viễn, trong đó có tiền bạc - được nhiều người tán đồng. Tuy nhiên, điều này có vẻ không hề đúng với 25 gia tộc giàu có nhất thế giới.

End of content

Không có tin nào tiếp theo