Chính sách nổi bật

Hà Nội: Người lao động khó khăn, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ

DNVN - Hà Nội tiến hành rà soát những trường hợp người lao động khó khăn, mất việc làm, chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bao gồm cả người lao động tại các doanh nghiệp tư nhân, các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, cơ sở giáo dục ngoài công lập, đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù (ngoài các quy định của Chính phủ) đối với các trường hợp trên.

DNVN - Thay đổi đối tượng, điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức cấp xã; Nghỉ 40 ngày/năm vẫn được xét danh hiệu "Lao động tiên tiến" ngành KSND; Nguyên tắc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí; Bãi bỏ Thông tư 31 quy định thời gian tập sự của giáo viên là 4 chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 6/2019.
Bộ luật Lao động (sửa đổi) có nhiều điểm mới về nội dung tiền lương, đặc biệt là quy định cho phép doanh nghiệp được quyền xây dựng thang lương, bảng lương, quy chế trả lương, tiến tới giảm dần sự can thiệp của nhà nước vào chính sách tiền lương trong doanh nghiệp.