Tìm kiếm: Đàn-sư-tử

Từ xa xưa, con người chúng ta coi trọng tôn ti trật tự, sử dụng nó để điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội cho phù hợp, từ đó mới gây dựng nên từng tập thể mạnh, cấu thành nên một cộng đồng vững chãi. Chân lý đó không chỉ đúng với con người mà còn được áp dụng đối với loài sư tử.

End of content

Không có tin nào tiếp theo