Tìm kiếm: đánh-bài

Thắng trận đầu, nhưng Tào Tháo biết mình thực lực không bằng Viên Thiệu, bèn rút khỏi Bạch Mã và Diên Tân về đóng tại Quan Độ, một là tập trung quân về một nơi, tránh lãng phí tài lực, hai là dụ cho địch thọc sâu, tuyến tiếp té kéo dài.
Đầu giờ sáng, “các cụ” hưu đã tụ tập tám chuyện rôm rả với mẹ tôi ở phòng khách. Chuyện khiến tôi bật dậy ngay lập tức tập trung lắng nghe là có một bà vừa bị chồng tát sưng má và đã xếp đồ… bỏ nhà đi.

End of content

Không có tin nào tiếp theo