Tìm kiếm: “Vui-Tết-Độc-lập”

Dự án thủy điện Ngòi Hút 2 có tổng kinh phí đầu tư 1.337.460 tỉ đồng, với công suất lắp máy là 48 MW, sản lượng điện bình quân năm là 209 triệu kw/h. Công trình được đầu tư xây dựng trên dòng suối Ngòi Hút với diện tích 130 ha thuộc địa bàn xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Dự án thủy điện Ngòi Hút 2 có tổng kinh phí đầu tư 1.337.460 tỉ đồng, với công suất lắp máy là 48 MW, sản lượng điện bình quân năm là 209 triệu kw/h. Công trình được đầu tư xây dựng trên dòng suối Ngòi Hút với diện tích 130 ha thuộc địa bàn xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

End of content

Không có tin nào tiếp theo