Tìm kiếm: Antony

Israel thề sẽ quét sạch Hamas trong một cuộc tấn công không dứt vào Dải Gaza, nhưng đến nay vẫn chưa thể nhìn thấy kết cục rõ ràng trong tương lai gần, cũng không có kế hoạch rõ ràng về cách Israel sẽ cai trị vùng đất bị tàn phá của người Palestine nếu họ có thể chiến thắng trên chiến trường.

End of content

Không có tin nào tiếp theo