Tìm kiếm: Côn-Đảo

DNVN - Bộ GTVT đã giao Cảng vụ Đà Nẵng quản lý tuyến bờ đảo Đà Nẵng – Hoàng Sa, nhưng việc thiết lập các tuyến vận tải thủy từ Đà Nẵng đến Cù Lao Chàm, Lý Sơn và các đảo miền Trung nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch biển đảo trong khu vực lại chưa được quy định trong Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT của Bộ GTVT, nên cần sớm được bổ sung.

End of content

Không có tin nào tiếp theo