Tìm kiếm: Chí-Nhân

Nhà văn Kim Dung đã để lại cho đời một kho tàng tiểu thuyết kiếm hiệp chứa đựng rất nhiều giá trị. Trong đó nổi bật là tinh hoa võ học Trung Quốc. Dưới đây có "đôi điều" luận bàn về hình tượng rắn trong huyền thoại Kim Dung.

End of content

Không có tin nào tiếp theo