Tìm kiếm: Chính-phủ-Mỹ

DNVN - Huawei cho rằng, các cáo buộc của Hoa Kỳ về việc Huawei sử dụng giao diện ngăn chặn hợp pháp không có gì khác hơn một màn tung hỏa mù - họ không tuân thủ bất kỳ hình thức logic nào được chấp nhận trong lĩnh vực bảo mật, an ninh mạng. Huawei chưa bao giờ và sẽ không bao giờ bí mật truy cập các mạng viễn thông.
Ngày 16/4/1939, chiếc tàu buôn St Louis rời cảng Hamburg, Đức, với 937 hành khách, phần lớn là công dân Đức gốc Do Thái, bỏ chạy khỏi nước Đức nhằm tránh sự thanh trừng của chủ nghĩa Quốc xã. Tuy nhiên, cả Mỹ lẫn Canada và Cuba đều từ chối tiếp nhận những người này.

End of content

Không có tin nào tiếp theo