Tìm kiếm: Chính-sách-KHCN

Tại Hội thảo Chính sách khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ và vấn đề nâng cao năng suất các chuyên gia quốc tế và Việt Nam đã cùng chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề chính sách khoa học công nghệ và đổi mới công nghệ giúp nâng cao năng suất lao động của nền kinh tế các nước thành viên APO.
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay, doanh nghiệp đứng trước lựa chọn đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển hay là phá sản. Một cơ chế chính sách phát triển KHCN mới cùng kinh nghiệm quý báu từ các nước phát triển là những động lực quan trọng giúp doanh nghiệp có thể thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong quá trình phát triển của mình.
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay, doanh nghiệp đứng trước lựa chọn đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển hay là phá sản. Một cơ chế chính sách phát triển KHCN mới cùng kinh nghiệm quý báu từ các nước phát triển là những động lực quan trọng giúp doanh nghiệp có thể thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong quá trình phát triển của mình.

End of content

Không có tin nào tiếp theo