Tìm kiếm: Charlie-Munger

Warren Buffett mua lại Berkshire Hathaway vào năm 1965, khi đó là một công ty dệt sắp phá sản. Hiện nay, Berkshire Hathaway trở thành đế chế đầu tư với vốn hoá hơn 500 tỷ USD. Mỗi năm, ông đều viết một lá thư gửi cho các cổ đông của công ty. Dưới đây là 4 lời khuyên về thành công trong kinh doanh mà tỷ phú 88 tuổi gửi tới các cổ đông của mình.

End of content

Không có tin nào tiếp theo