Tìm kiếm: EI-Industrial

DNVN - Giới chuyên gia cho rằng, hoạt động M&A trong lĩnh vực công nghệ bùng nổ thời gian qua là rất đáng mừng. Tuy nhiên, hành trình để được công nhận không hề dễ và rất nhiều khó khăn. Do đó, việc M&A tăng là lo hay mừng sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

End of content

Không có tin nào tiếp theo