Tìm kiếm: Emirates

Do phải chịu tác động lớn từ biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp Việt Nam đã xác định phát triển không chỉ thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng tăng nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải carbon thấp.

End of content

Không có tin nào tiếp theo