Tìm kiếm: Hạng-Vũ

DNVN - Kể từ khi Tần Thủy Hoàng chết, Trung Hoa một lần nữa rơi vào các chư hầu xưng bá. Nổi lên trong thời loạn có hai nhân vật xuất chúng hoàn toàn trái ngược nhau là Lưu Bang và Hạng Vũ. Hai người đi theo con đường khác nhau, với những sở trường và sở đoản khác nhau, nhưng chỉ có một người có thể thống nhất thiên hạ, lên ngôi hoàng đế.

End of content

Không có tin nào tiếp theo