Tìm kiếm: HNX

DNVN - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã chứng khoán: SHS) có kế hoạch tăng gấp đôi vốn điều lệ lên mức 17.126 tỷ đồng, tìm kiếm nhà tư vấn chiến lược phù hợp nhằm tái cấu trúc công ty, hướng tới mô hình công ty tư vấn đầu tư chứng khoán theo tiêu chuẩn hàng đầu thế giới.
DNVN - Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, việc công ty chứng khoán bị tấn công là sự nhắc nhở cho cả thị trường cần tiếp tục giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống. Các thành viên thị trường cần nâng cao ý thức bảo mật thông tin.
Tài chính xanh là xu hướng trên toàn thế giới với sự tham gia của các tổ chức tài chính quốc tế, Chính phủ các nước cũng như hệ thống tài chính của từng QG, khu vực. Đây được coi là kênh dẫn vốn quan trọng cho doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững. Tài chính xanh cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mục tiêu phát triển bền vững của VN.
DNVN - Từ ngày 8/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ vận hành Hệ thống công bố thông tin một đầu mối áp dụng đối với tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán. Trước mắt, sẽ áp dụng đối với các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

End of content

Không có tin nào tiếp theo