Tìm kiếm: Konstantin-Rokossovsky

Bộ Quốc phòng Nga đã ra mắt một mục mới trên trang web của mình, trong đó công bố những bức ảnh độc đáo của các tướng lĩnh Liên Xô, ký ức về người thân và người đương thời của họ, cũng như những sự thật thú vị liên quan đến các cuộc duyệt binh ngày Chiến thắng 9/5 hàng năm trên Quảng trường Đỏ.

End of content

Không có tin nào tiếp theo