Tìm kiếm: Lợn-rừng

Khi chiêm ngưỡng các bức tranh ở hang động Altamira, Picasso đã nói nổi tiếng: “Sau Altamira, tất cả chỉ là sự suy đồi”. Picasso không đùa. Các tác phẩm nghệ thuật bên trong hang động và trong hầu hết các hang động khác nằm rải rác ở Tây Ban Nha, Pháp và các khu vực khác trên thế giới là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất từng được tạo ra.

End of content

Không có tin nào tiếp theo