Tìm kiếm: Lữ-Bố

DNVN - Bản thân một người bắt đầu với hai bàn tay trắng như Lưu Bị có thể tạo được cho mình chỗ đứng vững chắc như vậy có công rất lớn của ngũ hổ tướng dưới trướng ông. Tuy nhiên, trong đó có một người so với 4 người còn lại thì vai trò của ông trong thời kì sau của Tam Quốc ít hơn rất nhiều. Đó là ai?

End of content

Không có tin nào tiếp theo