Tìm kiếm: Lisa

Những đứa trẻ "ngậm thìa vàng" không có một cuộc sống dễ dàng, hạnh phúc như nhiều người tưởng tượng. Chúng luôn đối mặt với áp lực phải thành công ngay từ khi chưa biết đi, dẫn đến rối loạn tâm lý về lâu dài.

End of content

Không có tin nào tiếp theo