Tìm kiếm: Ma

DNVN - Dù mang tiếng đa nghi, gian trá nhưng Tào Tháo vẫn được đánh giá là người dũng cảm, mưu trí hơn người. Ông yêu người tài, khát người tài, tìm mọi cách để có được người tài, chính vậy bên cạnh ông luôn có những mưu sĩ hàng đầu thời bấy giờ theo phò tá. Vậy tại sao Tào Tháo lại quyết trừ khử Lữ Bố dù y là nhân tài.

End of content

Không có tin nào tiếp theo