Tìm kiếm: Mark-Zuckerberg

Theo giới quan sát, những tiến bộ nhanh chóng trong trí tuệ nhân tạo (AI) thể hiện qua các phần mềm ứng dụng như ChatGPT của OpenAI đang gây khó khăn cho chính phủ các nước khi họ đang nỗ lực thống nhất các luật điều chỉnh việc sử dụng công nghệ này.

End of content

Không có tin nào tiếp theo