Tìm kiếm: Maxim

Cuộc chiến này của Ukraine liên quan đến việc duy trì các công ty tiếp tục kinh doanh trong thời chiến. Để chi cho xung đột và tái thiết, Ukraine và các doanh nghiệp nước này đang nỗ lực duy trì hoạt động và thậm chí còn nhằm phát triển.

End of content

Không có tin nào tiếp theo