Tìm kiếm: Nessie

Những người quan tâm tới sự tồn tại của quái vật bí ẩn hồ Loch Ness có thể theo dõi "môi trường sống" của nó từ bất kỳ vị trí nào trên thế giới nhờ sử dụng ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm hình ảnh mang tên "Street View" của Google.

End of content

Không có tin nào tiếp theo