Tìm kiếm: Phạm-Mạnh-Hùng

Kết quả khảo sát cho thấy chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ người tiêu dùng thực hiện việc khiếu nại với những nguyên nhân quan trọng nhất là sợ mất thời gian, do không tin vào cơ chế khiếu nại, khiếu kiện có sẵn, hoặc cảm thấy mình đơn độc. Đáng chú ý, có tới 90% những người tham gia khảo sát không biết đến bất kỳ cơ quan, hiệp hội, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng nào.
Ngày 22/7, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương (Hà Nội), Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tiếp 6 đoàn và cá nhân có khiếu nại tố cáo.
Ngày 22/7, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương (Hà Nội), Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tiếp 6 đoàn và cá nhân có khiếu nại tố cáo.

End of content

Không có tin nào tiếp theo