Tìm kiếm: Sparta

Nếu phải viết một bài về một kỷ lục mà Petr Cech đang giữ, ví dụ như kỷ lục về số lần giữ nguyên mành lưới nhiều nhất ở Premier League, người ta sẽ phải viết hơn 30 bài về anh. Và đây, xin nhắc lại, chỉ là mới viết về các kỷ lục hào hùng của anh.

End of content

Không có tin nào tiếp theo