Tìm kiếm: Tổ-chức-Tín-dụng

DNVN - Trong bài tham luận tại Diễn đàn Hợp tác - Liên kết và Phát triển doanh nghiệp khu vực phía Bắc lần thứ XIII năm 2020 tại tỉnh Hòa Bình ngày 4/10/2020 Tiến sĩ Phùng Văn Minh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã đề xuất các giải pháp để thúc đẩy Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vào cuộc sống.
DNVN - Dữ liệu và quản trị dữ liệu có vai trò vô cùng quan trọng đối với mọi tổ chức trong nền kinh tế. Đối với ngành ngân hàng tài chính, một trong những ngành sở hữu khối lượng dữ liệu lớn, cũng là ngành đi đầu trong hành trình chuyển đổi mô hình hoạt động theo xu hướng số thì quản trị dữ liệu trở thành vấn đề sống còn.
DNVN - Ngân hàng Nhà nước vừa điều chỉnh lãi suất từ 1/10/2020. Theo đó giảm một loạt lãi suất đối với các dịch vụ tiền gửi, lãi suất chào mua giấy tờ có giá thông qua nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng.

End of content

Không có tin nào tiếp theo