Tìm kiếm: Trung-Lương

Hơn 1 thập kỷ qua, mặc dù ngành du lịch Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, số lượng du khách quốc tế đến Việt Nam tăng vọt, đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn còn một số hạn chế, yếu kém nên phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng.

End of content

Không có tin nào tiếp theo