Tìm kiếm: Viet-Solution

DNVN - Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: “Không Make in Viet Nam thì Việt Nam không thể trở thành nước phát triển. Không Make in Viet Nam thì chúng ta không thể đi ra thế giới. Không Make in Viet Nam thì Việt Nam không thể tự cường. Không Make in Viet Nam thì Việt Nam không thể hùng cường thịnh vượng”.

End of content

Không có tin nào tiếp theo