Tìm kiếm: argentina

DNVN - Trong năm 2023, 1 trong 5 định hướng chính mà Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) sẽ tập trung là khơi thông các thị trường mới, thị trường tiềm năng mà các doanh nghiệp chưa trực tiếp triển khai hoạt động XTTM được như các thị trường khu vực như châu Phi, Trung Đông, Nam Mỹ.

End of content

Không có tin nào tiếp theo