Tìm kiếm: các-mốc-thời-gian

Tại Hội nghị tham vấn huy động nguồn lực đầu tư chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025 diễn ra sáng 18/12, Bộ Công Thương cho biết trong thời gian tới, nhu cầu đầu tư cấp điện vùng sâu, vùng xa là rất lớn, cần tiếp tục huy động nguồn lực khoảng 21.143 tỷ đồng.
DNVN – Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tham vấn huy động nguồn vốn đầu tư dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025, vốn vay ngân hàng thế giới. Bộ Công Thương cho biết, việc cung cấp điện cho các hộ nông thôn, miền núi và đảo đóng một vai trò rất lớn trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

End of content

Không có tin nào tiếp theo