Tìm kiếm: cướp-2

Giữa thời Đường và cuối thời Thanh, Trung Quốc từng trải qua hai cuộc chiến lớn với mức độ tàn phá khủng khiếp trên rất nhiều phương diện. Đặc biệt là quy mô dân số khi hàng chục triệu người đã thiệt mạng bởi chiến tranh liên miên. Đó là Loạn An Sử và Thái Bình Thiên Quốc.

End of content

Không có tin nào tiếp theo