Tìm kiếm: doanh-nghiệp-Trung-Ương

Năm 2019 được coi là năm nền tảng, giữ vị trí then chốt quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020, thực hiện thành công chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030. Dưới đây là những sự kiện nổi bật nhất trong năm 2019 của Bưu điện Việt Nam.
Tân Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng từng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc PVN từ năm 2013, phụ trách các lĩnh vực: Công nghiệp Lọc hóa dầu; Công nghiệp Khí, các dự án Điện khí; Công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường; Công tác Quản lý chất lượng và Công nghệ Thông tin của PVN.
DNVN - Kết quả nổi bật sau 10 năm triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" là nhiều doanh nghiệp đã tạo dựng thành công thương hiệu nổi tiếng, uy tín hàng đầu quốc gia, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của doanh nghiệp Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

End of content

Không có tin nào tiếp theo