Tìm kiếm: dubai

DNVN - Với những cống hiến to lớn cho ngành khoa học công nghệ cũng như sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội Việt Nam, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam (VST) đã vinh dự nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu” và danh hiệu Viện sĩ Danh dự.

End of content

Không có tin nào tiếp theo