Tìm kiếm: flycam

DNVN - Thực hiện chương trình chuyển đổi số trong việc kiểm tra, đánh giá tình trạng vận hành của các thiết bị trên lưới điện để nâng cao công tác quản lý vận hành lưới điện, đặc biệt lưới điện 110kV, Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) trang bị flycam tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cho Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế.

End of content

Không có tin nào tiếp theo