Tìm kiếm: góp-vốn

Hoạt động kiểm soát trong các HTX rất cần được tổ chức tốt hơn nhằm góp phần vào việc sử dụng tiết kiệm các nguồn lực sản xuất, ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và giúp HTX mạnh hơn.

End of content

Không có tin nào tiếp theo