Tìm kiếm: giết-người

Thái giám hay còn gọi là hoạn quan, hầu hết đều xuất thân nghèo khó nên mới tự nguyện bỏ đi vật nam tính của mình để vào cung hầu hạ, phục vụ hoàng gia. Tuy rằng hình tượng của thái giám đa số đều là những rập khuôn về sự xu nịnh và bội bạc, nhưng vẫn còn có rất nhiều thái giám tốt bụng.

End of content

Không có tin nào tiếp theo