Tìm kiếm: hoang-tàn

Hai vị vua vĩ đại nhất của đế chế Khmer khi được tạc tượng thờ lại không có hai bàn tay. Sự tài hoa tột đỉnh, những linh ứng kỳ diệu trên bàn tay của hai vị vua huyền thoại không được thể hiện. Do đó, người của muôn đời sau không bao giờ biết được các ngài là thần thánh hay con người phàm...

End of content

Không có tin nào tiếp theo