Tìm kiếm: kén-rể

Trình làng thương hiệu Wrap&Roll từ năm 2006 với tốc độ phát triển tăng dần đều (mỗi năm đều tăng trưởng 20 - 30%), cái tên Nguyễn Thị Kim Oanh gắn liền với màu hồng trong bức tranh kinh doanh theo chuỗi ở Việt Nam. Tuy nhiên, nếu cần một đại diện ở mảng màu tối của bức tranh này, cũng có thể nghĩ đến bà. Bởi, chuỗi cửa hàng Wrap&Roll cũng đã từng phải thu gọn. Mười một cửa hàng thời kỳ hoàng kim của Wrap&Roll có lúc chỉ còn lại tám.
Trình làng thương hiệu Wrap&Roll từ năm 2006 với tốc độ phát triển tăng dần đều (mỗi năm đều tăng trưởng 20 - 30%), cái tên Nguyễn Thị Kim Oanh gắn liền với màu hồng trong bức tranh kinh doanh theo chuỗi ở Việt Nam. Tuy nhiên, nếu cần một đại diện ở mảng màu tối của bức tranh này, cũng có thể nghĩ đến bà. Bởi, chuỗi cửa hàng Wrap&Roll cũng đã từng phải thu gọn. Mười một cửa hàng thời kỳ hoàng kim của Wrap&Roll có lúc chỉ còn lại tám.

End of content

Không có tin nào tiếp theo