Tìm kiếm: kéo-dài

DNVN - Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị các địa phương, đơn vị ưu tiên hàng đầu công tác xử lý thoát nước, chống ngập úng; khẩn trương thực hiện phương án thoát nước tạm theo phân cấp quản lý, đặc biệt lưu ý tại các khu vực dân cư hiện trạng chỉnh trang, các tuyến đường trung tâm TP bị ngập úng cục bộ hoặc có khả năng ngập úng, nhằm đảm bảo thoát nước.
Trong bộ phim "Memento", nhân vật Leonard tỉnh dậy mỗi sáng với trí nhớ trống rỗng, không thể hình thành các ký ức mới do mắc phải một căn bệnh gọi là chứng quên thuận chiều (anterograde amnesia) sau khi bị đánh vào đầu. Đây hoàn toàn là tình tiết hư cấu, nhưng ở ngoài đời thực cũng có một trường hợp mắc bệnh gần nghiêm trọng như trong phim.

End of content

Không có tin nào tiếp theo