Tìm kiếm: khốn-đốn

Trước giờ bóng lăn, Arsenal với tinh thần bay cao được dự đoán sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Liverpool. Thế nhưng, những gì diễn ra trên sân lại hoàn toàn ngược lại, khi The Reds bóp nghẹt hoàn toàn đối thủ nhờ đẳng cấp vượt trội.
Không thể mãi ngóng chờ vào chính sách hỗ trợ khi có thể không đáp ứng đủ điều kiện, với các hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt Covid-19 lần 1 cho đến lần 2, một trong những "lối mở" là cần linh động chuyển đổi hình thức kinh doanh và tránh các rủi ro từ biến động thị trường.

End of content

Không có tin nào tiếp theo