Tìm kiếm: lữ-bố

DNVN - Bản thân một người bắt đầu với hai bàn tay trắng như Lưu Bị có thể tạo được cho mình chỗ đứng vững chắc như vậy có công rất lớn của ngũ hổ tướng dưới trướng ông. Tuy nhiên, trong đó có một người so với 4 người còn lại thì vai trò của ông trong thời kì sau của Tam Quốc ít hơn rất nhiều. Đó là ai?
DNVN - Ngay từ lần đầu nhìn thấy Triệu Vân, Tào Tháo đã phải thốt lên rằng “không ngờ trên đời lại có người dũng mãnh hơn cả Lữ Bố”. Chính vì ái mộ tài năng của mãnh tướng này nên Tào Tháo đã lệnh không được bắn tên, phải bắt sống Triệu Vân khi ông đơn thương độc mã cứu Ấu chúa.

End of content

Không có tin nào tiếp theo