Tìm kiếm: lang-thang

DNVN - Trên cơ sở ý kiến thống nhất của UBND TP Đà Nẵng tại Công văn 1804/UBNDSLĐTBXH (ngày 8/4/2022), hiện Sở LĐ-TB-XH Thành phố đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về việc bãi bỏ Quyết định 02/2015/QĐ-UBND (ngày 16/1/2015) ban hành quy định đưa người lang thang vào cơ sở bảo trợ xã hội.

End of content

Không có tin nào tiếp theo