Tìm kiếm: người-tốt

DNVN - KOICA hỗ trợ Thừa Thiên Huế xây dựng dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hoá và du lịch thông minh” nhằm nâng cao năng lực quản lý công trong lĩnh vực du lịch liên quan đến việc chuyển biến và chuyển đổi ngành du lịch theo định hướng phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường và xã hội bền vững.

End of content

Không có tin nào tiếp theo