Tìm kiếm: người-thực-vật

Bộ não của chúng ta rất đặc biệt, nó có thể giải quyết các vấn đề phức tạp nhất của con người, mở khóa những bí mật của vũ trụ, đồng thời, khối chất xám cực kỳ bí ẩn này còn có thể sống sót qua những tai nạn lạ lùng nhất

End of content

Không có tin nào tiếp theo