Tìm kiếm: phó-chủ-nhiệm-văn-phòng-chính-phủ

Đó là phản ánh được ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương nêu ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ngày 27/12. Theo ông Hải, khác với ngành giao thông, một số lãnh đạo doanh nghiệp ngành Công thương rất muốn nghỉ để khỏi phải thực hiện cổ phần hóa và những vấn đề phức tạp khác của doanh nghiệp.
Đó là phản ánh được ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương nêu ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ngày 27/12. Theo ông Hải, khác với ngành giao thông, một số lãnh đạo doanh nghiệp ngành Công thương rất muốn nghỉ để khỏi phải thực hiện cổ phần hóa và những vấn đề phức tạp khác của doanh nghiệp.

End of content

Không có tin nào tiếp theo